Bài đăng

Hình ảnh
Để giúp các bạn nhận biết máy tính bảng Amazon Kindle đang sử dụng là loại nào, để tiện cho việc sửa dụng và tra cứu thông tin . 

TTDshop có bài viết hỗ trợ các bạn, có điều gì thiếu sót các bạn bổ sung và gop ý để bài viết đạt được hiệu quả tốt nhắm giúp đỡ được nhiều người cần thông tin này nhé !


A.Kindle Fire 1 Kindle Fire (1st Generation) - Kindle Fire (2nd Generation)


B.Kindle Fire hd 7inch Kindle Fire HD 7" (2nd Generation)C.Kindle Fire HD 8.9 inch Kindle Fire HD 8.9" (2nd Generation)D.Kindle HD7 ( san xuat 2013 )